Classes de llengua i cultura amazigues

L’any 2005 es signà un conveni amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya1, en virtut de El Pla per a la Llengua i la Cohesió Social (LIC),  pel qual es donava suport a l’ensenyament de la llengua amaziga a les escoles públiques catalanes en horari extraescolar a partir del curs 2005-2006, d’una manera semblant a com ja es feia amb d’altres comunitats lingüístiques ben representades a Catalunya com són el xinès o l’àrab. Aquest reconeixement del bagatge lingüístic i cultural de l’alumnat d’origen amazic és, a diferència d’altres llengües, de gran rellevància per la manca de protecció oficial de l’amazic al nord d’Àfrica2.

Les classes de llengua i cultura amazigues les imparteixen professors catalanoamazics que han rebut una formació específica del Departament  d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Es vertebren principalment al voltant de tres línies: la competència oral, la lectoescriptura dels alumnes en tifinag i el coneixement de les festivitats amazigues  més importants  (Cap d’Any, Primavera Amaziga, Taɛšurt, Lɛansart i altres) i de molts altres aspectes de la cultura amaziga.

L’objectiu principal és ajudar als alumnes d’origen amazic a mantenir els lligams amb la seva llengua i cultura d’origen, tot afavorint la seva integració mitjançant la seva identificació lingüística i cultural. Un element essencial en aquest procés és la implicació de les famílies i la vinculació a la comunitat dels infants i els joves, que es cerca a través de les festes d’aniversari, les sortides lúdiques i les celebracions amazigues.

Malgrat la bona resposta per part d’alumnes, pares, mares, centres educatius i associacions implicades i dels bons resultats, des d’aleshores a ençà el suport institucional no ha estat sempre constant, fet que ha provocat un seguiment desigual al territori i que no ha afavorit la implicació en l’experiència de més centres educatius arreu de Catalunya. Actualment es gestionen diversos grups de classe a Sabadell, a Montcada i Reixac i a Manresa.

Galeria fotogràfica:

SABADELL – C.C. CAN RULL – Curs 2016/2017 i 2017/2018.

SABADELL – C.C. CAN PUIGGENER – Curs 2017/2018.

1. Primer amb Agraw Amazigh n Katalunya / Assemblea Amaziga de Catalunya i, posteriorment, amb la Casa Amaziga de Catalunya.

2. Reconeixement de l’amazic al nord d’Àfrica. Al Marroc és oficial des de la reforma constitucional de 2011, juntament amb l’àrab. I a Algèria, des de la reforma constitucional de 2016, però no es considerat llengua d’estat, estatus que si gaudeix l’àrab. En aquests dos països no té el mateix rang que l’àrab perquè no hi ha lleis orgàniques que desenvolupin a la pràctica l’oficialitat de l’amazic. A Mali i a Níger és llengua nacional, és a dir, que té un cert reconeixemeent i es pot ensenyar a les zones on es parla, però no és oficial i això no permet l’estandarització ni la normalització. La tendència és que cada vegada l’amazic gaudeixi de més reconeixement : es preveu que Líbia o Tunísia no triguin en reconèixe’l.